Sjöbergs Garantivillkor

Produkter under varumärket Sjöbergs, som tillverkats av Sjöbergs Workbenches AB, omfattas av följande garantier:

  • Garanti på tio (10) år för alla arbetsbänkar med tillhörande underskåp
  • Garanti på två  (2) år för alla övriga förvaringsskåp, Sjöbergs skåp 1–4
  • Garanti på två (2) år för alla tillbehör.
  • Garanti på två (2) år för alla arbetsbänkar som innehåller elektroniska delar.

Garantin omfattar såväl material- som tillverkningsfel.

Garantivillkoren och garantiperioden för extern leverantör är begränsad till de garantivillkor och den garantiperiod som extern leverantör tillämpar för sina produkter.

Under garantiperioden ska Köparen använda produkterna i en rumsmiljö med en relativ fuktighet, RF, mellan 40 till 55%, samt följa Sjöbergs övriga skötselanvisningar som finns på sjobergs.se.