Just nu FRI FRAKT på alla produkter

Sjöbergs Personuppgiftspolicy

På Sjöbergs Workbenches AB värnar vi om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt.
I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig
Sjöbergs Workbenches AB, org.nr. 556085-1825, Fabriksgatan 1, 576 95, STOCKARYD, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

2. Behandling i samband med köp i vår e-handel

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information kring de produkter du beställer. Därutöver gör vi också en kreditprövning genom en extern leverantör där vi behandlar eventuella uppgifter om betalningsanmärkningar och betalningsförmåga. Dessa uppgifter samlar vi in i samband med att du genomför en beställning på sjobergs.se.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna behandla din order, leverera dina produkter, uppfylla garantiåtaganden och tillhandahålla kundtjänst. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din beställning och leverans av beställda produkter. Vi behandlar även uppgifterna för att kunna efterleva lagkrav gällande bokföring.

Vi använder även informationen för att skicka marknadsföring om liknande produkter under förutsättning att du inte motsatt dig detta vid beställningen. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att marknadsföra våra produkter. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av Sjöbergs Workbenches AB. Uppgifterna kommer att delas med samarbetspartners för transportlösningar för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande till dig. Vi lämnar också ut information till samarbetspartner i samband med en kreditprövning. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Sjöbergs Workbenches AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Uppgifterna behandlas under 10 år efter köpet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt konsumenträttslig lagstiftning såsom skyldigheter i samband med reklamationsrätt, med undantag för ditt personnummer som sparas i 3 år efter köpet.

Uppgifter som krävs enligt gällande bokföringslag behandlas under sju år efter köpet.

3. Behandling i samband med beställning av nyhetsbrev eller vid annan kontakt med oss

 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlar vi in när du genomför en beställning via vår e-handel, anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev eller annars efterfrågar information rörande vår verksamhet. Om du företräder en kund, leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information och för att kommunicera med dig i syfte att marknadsföra våra produkter, lämna erbjudanden eller bjuda in till olika event. Vi behandlar uppgifterna utifrån din förfrågan om material eller med utgångspunkt i din beställning genom vår e-handel.

Om du efterfrågat marknadsföringsmaterial grundar sig behandlingen i ett samtycke du fått ge i samband med förfrågan. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke vilket innebär att vi ska upphöra med behandlingen

Om behandlingen sker efter att du gjort en beställning genom vår e-handel grundar vi den på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att hålla kontakten med dig. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Om du företräder kund, leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera det affärsmässiga förhållandet mellan bolagen. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning.

Om du av annat skäl tagit kontakt med oss behandlar vi dina uppgifter för att hjälpa dig med aktuell fråga med stöd av en intresseavvägning.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av Sjöbergs Workbenches AB. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster. Sjöbergs Workbenches AB har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. För annan behandling som sker utifrån en intresseavvägning behandlar vi uppgifterna under 12 månader efter genomfört köp eller så länge som ändamålet kvarstår, exempelvis så länge du representerar vår kund eller leverantör.

4. Dina rättigheter som registrerad

Rätt att invända mot behandling
Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter så snart som möjligt efter din begäran.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse
Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering eller begära begränsning
Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex. om delar av uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.

5. Om Cookies

Allmänt
På vår webbplats www.sjobergs.se används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”Sessions cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”Permanent cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

Nödvändiga och analytiska cookies
Cookies kan delas upp i nödvändiga cookies och analytiska cookies. En nödvändig cookie sätts för att vår webbplats ska fungera. Nödvändiga cookie avser sessionscookie vilka försvinner när webbläsaren stängs ner och lagringscookies vilka sparas under en begränsad tid. Lagringscookies sparas för att webbplatsbesökaren ska få en bättre upplevelse på webbplatsen och kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för webbplatsbesökaren vid nästa besök. I din webbläsare kan du göra inställningar hur sådana cookies får sättas. Om du väljer att inte tillåta sådana cookies kan det påverka din upplevelse av funktionaliteten av webbplatsen.
Analytiska cookies används för att få fram statistik och besöksmönster för användningen av våra webbtjänster. Dessa används också för att visa anpassat innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera trafik. Vi delar också information om ditt användande genom sociala medier och inom marknads- och analyssamarbetspartners vilka kan kombinera det med annan information som du tillhandahållit genom användande av deras tjänster.

Radering och blockering av cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

Hur ändrar jag mina inställningar?

Du kan när som helst ändra dina inställningar om du vill lämna eller dra tillbaka samtycket för analytiska cookies genom att göra dina val i ”Denna hemsida använder cookies”.

Du kan för de flesta webbläsare ställa in hur webbläsaren ska hantera kakor. Mer information om kakor finner du på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

6. Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

7. Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta oss, enligt uppgifter nedan, om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill begära någon av dina rättigheter som registrerad.

Kundtjänst
Telefon: + 46 382 257 00