Just nu FRI FRAKT på alla produkter

Skötsel & Underhåll

För att din hyvelbänk skall få en lång livslängd och fungera bra under tid, samt för att garantin ska gälla, krävs det regelbunden service.
Detta innebär att man efterdrar alla skruvar och smörjer de rörliga delarna med talg, enligt den anvisning som följer i förpackningen.
Hur man smälter och använder talgen finns angivet på produkten, art nr 33167.

Att utrusta sin bänk med SJÖBERGS SKYDDSBACKAR anpassade för bak- eller framtång gör också att tängerna på din bänk håller längre. Bänken får absolut inte förvaras i fuktiga lokaler eller miljöer.

För att konstruktionerna ska fungera tillfredsställande med de rörliga delarna måste luftfuktigheten vara mellan 40-55% konstant.

Kontakta gärna oss om du har frågor!

 

Trä är ett så kallat hygroskopiskt material med förmåga att avge och absorbera fukt från omgivande luft och material. Resultatet blir att träet ”lever” eller, med andra ord, det sväller och krymper i storlek beroende på luftfuktigheten. Träets fuktkvot strävar efter att uppnå jämvikt med omgivande klimat.

Alla träbaserade material är beroende av att den relativa luftfuktigheten, RF, i rummet hålls mellan 40–55%. Vid en relativ luftfuktighet som är lägre än 40% uppstår fler och större springor än vad som normalt accepteras. Skulle å andra sidan den relativa luftfuktigheten bli högre än 55%, kan bestående formförändringar hos materialet uppstå och det kan även påverka och skada limfogar m m. Den relativa luftfuktigheten är alltså helt avgörande både för träets funktion och utseende.

Diagrammet är hämtat från BFR-rapport R113:1989

Rätt relative fuktighet, RF, är för både trämöbler och människor.
Diagrammet visar luftfuktighetens betydelse inomhus.