Just nu FRI FRAKT på alla produkter

AnnaStina om varför skolslöjden är livsviktig

AnnaStina Örn är textilslöjdslärare på en grundskola i Göteborg och hon är en av Sjöbergs ambassadörer. Hon är uppvuxen i en hantverkarfamilj och har arbetat i decennier inom skolslöjden. Och hon har jobbat hårt för att utveckla den. Historien är viktig i berättelsen om hur AnnaStina hamnade här, men än viktigare är framtiden och vad hon vill göra för att bidra till en bättre sådan.

Skrolla för se mer

AnnaStina är uppväxt i Östersund och redan som barn hittade hon hem i skapandet. Och visst fanns goda förutsättningar. Som tvååring fick hon sin första verktygslåda och i barndomshemmen har en snickarbänk alltid funnits nära till hands. I huset stod den i verkstaden och när familjen flyttade till lägenhet fick bänken helt enkelt stå i vardagsrummet. Bänkens och skapandets centrala roll i de olika hemmen symboliserar på något sätt sann skaparglädje, och det är en känsla som AnnaStina strävar efter än idag.

– För mig är skaparglädje en känsla som uppstår när skapandet får vara fritt från prestationskrav och självtvivel. Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig till att tro på mig själv och göra saker jag aldrig gjort förut. Det har gett mig en trygghet i skapandet, med det har nog också format mig till den jag är, säger AnnaStina Örn.

AnnaStina lekte sig fram genom barndomen, ofta med egentillverkade leksaker. Den lekfulla och kreativa sidan följde med upp genom tonåren och var förmodligen också högst bidragande i hennes utbildningsval. Hon pluggade konst på gymnasiet, vidareutbildade sig inom olika hantverk, blev legitimerad slöjdlärare på Uppsala universitet, för att slutligen sätta punkt för studietiden med en bildlärarutbildning på Konstfack.

– Jag började på Konstfack med en upparbetad hantverksskicklighet och det gav mig större möjlighet att förverkliga mina idéer. Jag gillar det konstnärliga skapandet, men jag behöver ett syfte med mina verk. De ska förmedla något. Bland annat så byggde jag ett litet växthus för villkorslös kärlek, där besökare kunde gå in bland hundratals kakor med uppmuntrande budskap på sig, säger AnnaStina.

Den röda tråden i AnnaStinas yrkesliv kan reduceras ner till tre element: slöjd, pedagogik och självutveckling. 2011 börjar hon som slöjdlärare på Torvallaskolan i Östersund, det var ett av hennes flera jobb på skola, men inget annat har påverkat henne lika mycket.

– Torvallaskolan var en av de första i Sverige som arbetade med slöjd som ett ämne, de arbetade gränsöverskridande mellan metall, trä och textil för att främja kreativitet och ett friare slöjdande. Med ett sådant perspektiv, kunde vi bli ett litet slöjdlärarkollektiv som tillsammans kunde forma utbildningen för elevernas bästa, säger AnnaStina.

Till slöjdundervisningen applicerades ett tematiskt arbetssätt. Det innebär att eleverna till sina projekt får olika teman som riktlinjer, snarare än att objekt eller tekniker ska styra projekten. Ett exempel på tema är ”Inramat”, där eleverna får planera och skapa utefter sin egen tolkning. Men ett tema kan också innehålla krav på tekniker eller material som eleverna måste förhålla sig till.

– Vi var nog åtta personer som jobbade med slöjdinriktning på skolan. Alla var inte där på heltid, men bara genom att vara en stor grupp så fanns alltid flera perspektiv och sätt att vilja göra saker på. Vi kunde dela med oss av energin och kraften, och jobba kooperativt och formativt, vilket har många fördelar enligt forskningen. Vilket vi också upplevde, säger AnnaStina.

Efter år av kunskapsinhämtning och utbildningsutveckling föddes ett nytt driv hos AnnaStina. Hon ville skriva läromedel för slöjden och anordna föreläsningar och workshops för andra slöjdlärare.  2021 lanserar hon ett digitalt slöjdläromedel tillsammans med Nationalencyklopedin och idag är hon ett välkänt namn i den svenska skolslöjdsvärlden. Vid sidan av sitt arbete som slöjdlärare, driver hon ”Slöjd i Grundskolan”, en webbsida som är en slags kunskapsbank för ett tematiskt arbetssätt och en Facebookgrupp där slöjdlärare kan dela sina tankar och projekt. AnnaStina viger en stor del av sin arbetstid och fritid till skolslöjden, dels för att hon tycker det är kul, dels för att hon vet att det är viktigt på riktigt.

– Hantverk och skapande som sker genom lust kan faktiskt fylla en viktig funktion för att vi ska må bättre. Men ur ett större perspektiv är slöjden livsviktig. Vi kan inte ta naturens tillgångar för givet, vi behöver vara redo för att laga eller skapa mer av våra egna saker, säger AnnaStina.

AnnaStina menar att slöjden kan hjälpa världen i den omställning som behövs och den är även viktig för att skapa förståelse för hur världen hänger ihop. Hantverkskunskap och sambandsförståelse är centrala delar i ett innovationsstarkt samhälle. Hon själv vill fortsätta att dela med sig av sina erfarenheter och utveckla slöjden för allas bästa.

– I framtiden vill jag fortsätta att möta elever och jobba vidare inom skolslöjden. Men jag hoppas också att jag får möjlighet att ta fram ännu fler verkningsfulla redskap för lärare och skolor som gör att fler upptäcker och uppskattar slöjdens kunskaper och gåvor, avslutar AnnaStina.

Jag vill ha kostnadsfri rådgivning

Om du är arkitekt eller på annat sätt verkar i föreskrivande led kan vi hjälpa dig hela vägen från ritning och produktval till färdig slöjdsal.

Jag är: